SCHOLASTIKA se otevírá budoucím designérům

PR článek scholastika 5 2016

Vyšší odborná škola SCHOLASTIKA nabízí jako jediná vedle kurzů grafického designu také obor produktový design. 31. května otevře své dveře zájemcům o studium.  

Scholastika byla založena jako vzdělávací umělecká platforma, která svým studentům nabízí vzdělání v oblasti užitého umění a designu. Jako nově akreditovaná vyšší odborná škola se zaměří na výuku, která bude podporovat schopnost studentů orientovat se ve vizuální kultuře i v prostředí potenciálních zaměstnavatelů. Díky mladým renomovaným pedagogům a praktickým přístupům chce představovat alternativu nynějšího neefektivního systému vzdělávání. Ředitel Scholastiky Evžen Šimera dodává: Náš tým se skládá z uznávaných současných umělců, designéru a teoretiků. Věříme, že mladí pedagogové s aktivním působením na současné scéně mohou předat studentům jak teoretické znalosti a praktické dovednosti, tak zkušenosti s tím, jak se uplatnit v reálném životě. A to je náš záměr, vychovávat studenty, kteří si dokáží najít práci v oboru.PR článek Scholastika 5 2016 Classics Corian

V oboru produktového designu mají studenti možnost sledovat problematiku produktu a průmyslové výroby z různých úhlů. Od technologické roviny výrobních a materiálových omezení, přes správné chápání funkce daného produktu v rámci firemního portfolia až po marketingové strategie. Produktový design se aktivně a neustále rozšiřuje a ovlivňuje podobu téměř všeho kolem nás. Studenti tak získají širší možnosti uplatnění a seberealizace. Hlavním pedagogem tohoto oboru bude Jan Čapek, designér známý především svými návrhy PET lahví pro Mattoni.

Studium grafického designu povedou umělci s kreativní skupiny OKOLO, jako například Jan Kloss, zakladatel redesignované obuvní značky Botas 66. Cílem oboru je co nejlépe připravit studenty na praxi, a to zaměřením se na nejdůležitější aspekty profese designéra, jako je tvorba značek a jednotných vizuálních stylů, plakátů, obalů, publikací či volnějších výstupů na dané téma. To vše s návazností na výrobu a dokončující zpracování.

Studium by ale nemělo vychovávat pouze lidské nástroje, které kvalitně plní nejrůznější zadání, nýbrž individua samostatně smýšlející o dané problematice se zájmem o obor v celé jeho šíři, zdůrazňuje Šimera. Scholastika tak mimo jiné podporuje studenty ve vlastní výstavní činnosti a několikrát ročně pro ně připravuje společné kurátorované výstavy v galeriích.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se bude konat v úterý 31. 5. 2016.

Přihlášky do prvního ročníku VOŠ Scholastika pro zaměření grafický design nebo produktový design je možné posílat do 30.6. 2016.

Přijímací pohovory budou probíhat 17. a 18. 6. 2016.

Zahájení školního roku 2016 / 2017 proběhne 5. 9. 2016.

 

O Scholastice

Scholastika je vyšší odborná škola výtvarného umění a designu, která umožňuje studovat a rozvíjet se v jinak těžko dosažitelném prostředí současné umělecké scény a spolupracovat s respektovanými osobnostmi uměleckého prostředí. Jako veřejnou vzdělávací uměleckou platformu ji v roce 2012 založila dvojice mladých umělců, Evžen Šimera a Ondřej Brody. V současnosti Scholastika nabízí vzdělání v 11 studijních programech a spolupracuje s uznávanými umělci, designéry a teoretiky designu a umění, jako jsou Adam Štěch (Cyklus přednášek z dějin designu), Jan Čapek (Ateliér produktový design), Roman Vrtiška a Vladimír Žák (Ateliér design interiéru), Pavel Karous (Ateliér sochy), Jan Kloss a Matěj Činčera (Ateliér grafického designu), Robert Šalanda (Ateliér malby), Alice Klouzková (Ateliér módního designu), Jakub Berdych (Ateliér objektu a skla), Vladimír Strejček (Ateliér komiksu a ilustrace), Hynek Alt (Ateliér fotografie), Terezie Nekvindová (Cyklus přednášek o současném umění). V září 2016 otevře Scholastika své první ročníky oborů grafický design a produktový design. Více informací o Scholastice získáte na www.scholastika.cz.

 

10.5.2016