Studujte design u nejlepších českých designerů

PR článek Scholastika 2 2016 logo

Kdo chce studovat design na vyhlášené škole, má kromě UMPRUM v Praze další šanci. V září 2016 se otevírá nová vyšší odborná škola Scholastika nabízející obory Grafického a Produktového designu.

Nová vyšší odborná škola Scholastika nabízí studium designu s praktickým zaměřením. PR článek Scholastika 2 2016 výuka

Ministerstvo školství udělilo šestiletou akreditaci soukromé vyšší odborné škole vizuální komunikace Scholastika, která bude poskytovat vzdělání v oblasti designu, užitého a výtvarného umění. První ročník oborů grafický design a produktový design škola otevře v září 2016 a chce přijmout ccelkem 25 studentů. Ředitelem Scholastiky se stane vizuální umělec Evžen Šimera. Škola bude sídlit v bývalé budově Elektrických podniků hl. m. Prahy v Bubenské ulici na Praze 7.

„O udělení akreditace se ucházíme dva roky. Nyní se nám podařilo splnit veškeré podmínky k tomu, abychom se mohli stát vyšší odbornou školou. Scholastiku – PR článek Scholastika 2 2016 prostoryvzdělávací kurzy pro veřejnost, jsme založili v roce 2012 jako alternativu k veřejnému školství, a získání akreditace je pro nás velký posun,“ vysvětluje ředitel školy Evžen Šimera a dodává: „Náš pedagogický tým se skládá z uznávaných současných umělců, designéru a teoretiků. Věříme, že mladí pedagogové s aktivním působením na současné scéně, mohou předat studentům jak teoretické znalosti a praktické dovednosti, tak zkušenosti s tím, jak se uplatnit v reálném životě. A to je náš záměr, vychovávat studenty, kteří si dokáží najít práci v oboru.“

Scholastika je vedle VOŠ Václava Hollara, Michael či Orange Factory již šestou PR článek Scholastika 2 2016 týmuměleckou vyšší odbornou školou v Praze. Jedině konkurenční prostředí vyšších odborných škol ukáže, která škola má kvalitní program, pedagogy a vedení. Je potřeba, aby školy nabízely výuku odrážející potřeby současnosti, což se často neděje a školy jsou jen zakonzervované nádoby s neměnným programem a pedagogy, kteří reflektují realitu 20 let zastaralou. Scholastika je jiná díky mladému pedagogickému týmu a také specifickému přístupu ke studentovi,“ říká Ondřej Brody, umělec a spoluzakladatel Scholastiky. Výuku ve Scholastice povedou například designéři Jan Čapek, Matěj Činčera či Jan Kloss a 12 dalších pedagogů, aktivních současných designérů, umělců  či teoretiků.

Scholastika již nyní pravidelně organizuje semestrální kurzy v 11 oborech umění a designu, veřejné přednášky se současnými českými i zahraničními designéry a umělci, výstavy prací svých studentů, zahraniční výjezdy na mezinárodní umělecké výstavy a přehlídky designu. S těmito aktivitami bude i nadále pokračovat. První příjímací zkoušky budou vypsány v červnu 2016

Více informací o Scholastice získáte na www.scholastika.cz.

9.2.2016