Tomáš Krsek se svou nadací nabízí stipendia ke studiu na slavných univerzitách

pr článek nadační fond Martiny a Tomáše Krskových 12 2014

Studovat na špičkových prestižních univerzitách v zahraničí není zrovna levná záležitost. Vysokoškolské studium v cizině stojí nemalé finanční prostředky a málokdo si jej může dovolit zaplatit z vlastních peněz. Pro nadané studenty, kteří by chtěli studovat na zahraničních univerzitách, založil Tomáš Krsek se svojí manželkou nadaci, jež umožňuje získat stipendium na roční studium.

Jaké podmínky je třeba splňovat?

Aby mohl žadatel stipendium získat, musí splňovat několik základních požadavků. Tím prvním je věk – maximální věková hranice je stanovena na 25 let. Další podmínkou je, aby žadatel byl k magisterskému studiu na vybrané škole již přijatý – spolu s žádostí o stipendium je třeba předložit i potvrzení o přijetí ke studiu. K přihlášce pak musí zájemce o stipendium přiložit také aktuální životopis, motivační esej o rozsahu dvou normostran, doklady o jeho finanční situaci a potvrzení o tom, že žadatel už o stipendium na dané škole žádal, ale nebylo mu poskytnuto (případně bylo mu poskytnuto jen zčásti). Na závěr pak vybrané uchazeče čeká ještě osobní pohovor včetně psychologického a IQ testu.

Jaké univerzity jsou do tohoto programu zahrnuty?

Nabídka univerzit, kterých se tato možnost týká, je velmi široká a zahrnuje prestižní školy z Evropy, USA, Kanady i Austrálie. Z těch nejslavnějších se jedná např. o britské univerzity v Oxfordu nebo Cambridge, z amerických je v nabídce např. Harvard, Princeton, Yale nebo Stanford. Celkově si mohou zájemci vybrat z několika desítek významných univerzit, jež poskytují špičkové vzdělání a získaný titul tak má obrovskou váhu.

Na jaké obory je možné si podat přihlášku?

Stipendia jsou určená na studium ekonomie, politologie, historie, přírodních věd a technických oborů. Vždy jsou poskytována pouze na první rok magisterského studia a každý rok je může získat až 10 vybraných studentů.

Zakladatelé nadačního fondu – Martina Krsková, Tomáš Krsek

Zakladateli nadačního fondu, který stipendia na nejslavnější univerzity poskytuje, jsou manželé Tomáš a Martina Krskovi. Oba jsou vysokoškolsky vzdělaní – vystudovali Ekonomickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni a dnes pomáhají nadaným studentům, kteří mají zájem o kvalitní studium v zahraničí. Tomáš Krsek, jenž nadaci založil, je významným představitelem společnosti Škoda. Poté, co dokončil svá vysokoškolská studia, pracoval nejdříve jako makléř a pak nastoupil do plzeňské Škodovky. Tam se postupně vypracoval od asistenta finančního ředitele přes vedoucího projektového financování a finančního ředitele až na pozici generálního ředitele Škoda Holdingu. Na konci roku 2010 se pak stal předsedou představenstva společnosti Škoda Transportation.

17.12.2014