Vyšší odborné školy obchod, podnikání, služby kombinované v Praze 6

Soukromé

Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o.

Zátopkova 100/2, 16017  Praha 6 Břevnov Ředitel: PadDr. Ladislav Malý