Sociální pedagogika (7532N06)

Studijní program: Sociální pedagogika (7532N)

Forma studia: Denní, Dálkové

Délka studia: 3

Zaměření: Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Absolventi jsou připraveni především pro samostatný výkon v těchto odborných činnostech: sociální šetření, zabezpečení sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace (§ 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), pedagogické projektování a evaluace, asistence pedagoga, depistáž a metodologickou pedagogicko psychologickou činnost a primární prevence.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
bez přijímací zkoušky

Pozn. k přijímačkám: 1. kolo polovina června, 2. kolo konec srpna, 3. kolo konec září

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května, případné 2. kolo do začátku srpna, 3. kolo do začátku září

Kontakty FakultyNahoru

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
Telefon: 354 224 711
Fax: 353 234 596
Web: www.pedgym-kv.cz
E-mail: info@pedgym-kv.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 3000 Kč (platba rozložena 2 x 1500,- na jednotlivé období)