Diplomovaný oční optik (3943N02)

Studijní program: Diplomovaný oční optik (3943N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Zdravotnické

Náplň programu/oboru:
Možnosti uplatnění Po úspěšném vykonání absolutoria bude absolvent vzdělávacího programu Diplomovaný oční optik připraven vykonávat odbornou pracovní činnost při zhotovování, opravách a přizpůsobování brýlí a dalších korekčních a léčebných pomůcek pro nápravu vizuálních dysfunkcí klienta. Může také provádět poradenskou službu v oblasti kontaktních čoček, tj. podávat informace týkající se druhů kontaktních čoček, výběru vhodných a používání. Na základě získané odborné způsobilosti se uplatní také v oblasti výroby a obchodu s optickými a oftalmologickými prostředky a přístroji. Příprava v programu Diplomovaný oční optik vytváří předpoklady k tomu, aby byl absolvent po krátkodobé praxi schopen řídit pracovní kolektiv a aby mohl samostatně vést administrativu spojenou s vedením organizace. Za důležitou součást vzdělávání považuje škola připravenost absolventa k dalšímu rozvoji, ať už formou účasti na firemních prezentacích, odborných kurzech a přednáškách nebo studiem na vysoké škole, zejména v oboru optometrie a optiky.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Diplomovaný zubní technik - zkouška manuální zručnosti - ústní pohovor zaměřený na danou profesi Management sportovních aktivit Systémový administrátor IT Cestovní ruch Sociální práce Diplomovaný oční optik Bezpečnost obyvatelstva Veřejná správa - ústní pohovor zaměřený na danou profesi

Pozn. k přijímačkám: 1. kolo konec června, 2. kolo konec srpna, informace o případných dalších kolech na stránkách školy

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května, 2. kolo do poloviny srpna, informace o případných dalších kolech na stránkách školy

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o., Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.
Telefon: 373 034 102
Web: www.vosplzen.cz
E-mail: info@vosplzen.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: zvýhodněné školné - více info na www.vosplzen.cz

Menza: obědy pro studenty v ceně 25,- Kč