Diplomovaný oční optik (3943N02)

Studijní program: Diplomovaný oční optik (3943N)

Forma studia: Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: Zdravotnické

Náplň programu/oboru:
Tříleté vyšší odborné vzdělávání zakončené absolutoriem. Obor diplomovaný oční optik připravuje studenty pro výkon povolání očního optika, který úzce spolupracuje s optometristou a oftalmologem v oblasti zajišťování korekce refrakčních vad očí. Pro tyto činnosti je vybaven vědomostmi a dovednostmi v oblasti komunikativní, jazykové a ekonomické, ale také vědomostmi opticko-fyzikálními nebo mechanicko-technickými. Po úspěšném vykonání absolutoria bude absolvent oboru diplomovaný oční optik připraven vykonávat odbornou pracovní činnost v očních optikách při zhotovení, opravách a přizpůsobování brýlí i dalších korekčních a léčebných pomůcek pro nápravu zrakových dysfunkcí. Na základě odborné způsobilosti může absolvent samostatně podnikat v oboru jako provozovatel oční optiky, nebo její zaměstnanec. Absolvent může samostatně podnikat v oboru oční optik na základě živnostenského oprávnění. Uplatní se rovněž v oblasti výroby a obchodu s optickými i oftalmologickými prostředky a přístroji.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
písemný test z AJ

Pozn. k přijímačkám: 1. kolo 2. polovina června

Ukázka přijímacích testů: http://www.szsmerh.cz/szs/index.php?lmenu=m_prijimacky.php&page=pri_dop.php

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května

Kontakty FakultyNahoru

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
Telefon: 545 576 263
Web: https://www.szsbrno.cz
E-mail: infomerhautova@szsbrno.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné na jeden rok činí 3 000,- Kč, hradí se ve dvou splátkách.