Gastronomie a hotelnictví (6542N01)

Studijní program: Gastronomie a hotelnictví (6542N)

Forma studia: Dálkové

Délka studia: 4

Zaměření: Hotelnictví a cestovní ruch

Náplň programu/oboru:
Cílem vzdělávacího programu je připravit odborníky pro širokou oblast služeb hotelnictví a gastronomie. Strukturu obsahu vzdělávání tvoří moduly standardní – všeobecné, odborné moduly, povinně volitelné, specificky zaměřené na výkon povolání, volitelné a náročná praktická příprava. Absolventi mohou vykonávat náročné řídící činnosti v hotelovém provozu, střediscích veřejného a společného stravování. Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu mohou absolventi pracovat jako samostatný pracovník pohostinství a hotelového provozu, vedoucí rezervačního oddělení, vedoucí recepce, vedoucí stravovacího úseku. Své uplatnění mohou najít také coby samostatní podnikatelé v hotelnictví a pohostinství.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Uchazeči o studium se dostaví k ústním motivačním pohovorům, jejichž cílem je zjistit: zájem o zvolený obor zařazení do studijní skupiny podle cizích jazyků vstupní očekávání studentů od studia na naší škole (proč si zvolili daný obor a naši školu, zda je důvodem uplatnění v praxi, cizí jazyky, barmanské kurzy, výjezdy do zahraničí, práce v zahraničí, kamarádi, atd.) předem vyhledané informace o studiu na zvoleném oboru dát prostor budoucímu studentovi, aby se sám zeptal na to, co ho zajímá

Pozn. k přijímačkám: 1. kolo začátek června, poslední kolo začátek září, informace o termínech na stránkách školy

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května, další kola až do září, informace na stránkách školy

Kontakty FakultyNahoru

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o., Vyšší odborná škola Havířov, s.r.o.
Telefon: 596 475 120
E-mail: vos@obaka-havirov.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné 5.000 Kč pro denní studium za celý školní rok 5.000 Kč pro dálkové studium za celý školní rok