Diplomovaný oční optik (3943N02)

Studijní program: Diplomovaný oční optik (3943N)

Forma studia: Denní, Dálkové

Délka studia: 3

Zaměření: Zdravotnické

Náplň programu/oboru:
Studijní obor diplomovaný oční optik připravuje žáky pro výkon pracovníka s vyšším odborným vzděláním. Studium umožňuje žákům získat odborné znalosti, které vyžaduje výkon povolání diplomovaného očního technika ve specializovaných zařízeních. V teoretických předmětech jsou obsaženy základy lékařských předmětů, ekonomie, marketingu, IT a specializované fyziky. V praktické části výuky je kladen velký důraz na přístup k zákazníkovi a finální produkty oční optiky tj. vše o zhotovení brýlí a jejich opravy. Součástí studia je výuka anglického nebo německého jazyka. Studium je ukončeno absolutoriem, které se skládá z obhajoby absolventské práce a teoretické zkoušky. Absolvent vzdělávacího programu Diplomovaný oční optik je připraven pro činnost samostatného technického pracovníka v oblasti zajišťování technických služeb občanům při realizaci korekcí refrakčních vad očí v provozovnách očních optik. Pro tyto činnosti je vybaven vědomostmi a dovednostmi v oblasti komunikativní, personální, sociální, ale také vědomostmi opticko-fyzikálními nebo mechanicko-technickými. Je schopen úzce spolupracovat s optometristou a oftalmologem. Absolvent získá především následující schopnosti a dovednosti: zhotovování všech druhů brýlí a jiných pomůcek dle předpisu očního lékaře; absolvent je schopen získávat vstupní informace pro zhotovení korekčních pomůcek při rozhovoru s pacientem a provádět nezbytná měření; poradenská činnost pro uživatele brýlí; samostatné vedení administrativy spojené s provozem oční optiky; možnost dalšího studia na VŠ-bakalářské studium optometrie a optiky.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Kritéria přijetí: Zaslání požadovaných dokumentů: -originální přihláška - nutné jsou vyplněné obě strany (včetně telefonického a emailového kontaktu) -maturitní vysvědčení -doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, pokud jste studovali po střední škole VOŠ nebo VŠ -životopis uchazeče Odpovídající zdravotní stav - potvrzuje praktický lékař na přihlášku o studiu. Absolvování přijímacího pohovoru (v případě nepříznivé epidemiologické situace může škola rozhodnout o uskutečnění online formou). Zaplacení administrativního poplatku - Kč 300, -, který je splatný hotově při přijímacím pohovoru. Na základě přijaté přihlášky Vás kontaktuje studijní oddělení školy ohledně doplnění termínu přijímacího pohovoru.

Pozn. k přijímačkám: Začátek června. Přihlášeným studentům budou zaslány podrobné pokyny poštou.

Pozn. k přihláškám: 1. kolo konec května

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vyšší odborná škola - Diplomovaný oční technik, s.r.o., Vyšší odborná škola - Diplomovaný oční technik, s.r.o.
Telefon: 603 588 331
Web: http://vos.inekooptik.cz/
E-mail: vos-pce@inekooptik.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné činí Kč 13.000, - za semestr. Poplatek za studium je nutno uhradit před začátkem semestru.