Cestovní ruch (6543N01)

Studijní program: Cestovní ruch (6543N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Hotelnictví a cestovní ruch

Náplň programu/oboru:
Absolvent tohoto oboru se vyznačuje širokým spektrem znalostí a dovedností, které ho připravují na úspěšné uplatnění v cestovním ruchu a příbuzných odvětvích. Následující body podrobněji popisují klíčové charakteristiky absolventa a jeho možné uplatnění: Ekonomické znalosti: o Pochopení základních ekonomických pojmů a principů tržní ekonomiky s aplikací na služby v cestovním ruchu. o Schopnost analyzovat ekonomické trendy a situace v cestovním ruchu a přijímat informovaná rozhodnutí. Geografická orientace: • Přehled geografického rozložení turistických atraktivit, provozu hlavních středisek a oblastí cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí. • Schopnost poskytovat informace a poradenství týkající se geografických destinací a jejich atraktivit. Jazykové dovednosti: • Znalost dvou světových jazyků a jejich využívání v běžných komunikativních situacích. • Schopnost komunikace v jazycích také v obchodně–podnikatelské praxi. Informatika: • Dovednost získávat, zpracovávat a vyhodnocovat informace pomocí výpočetní techniky. • Praktická znalost softwarových nástrojů a aplikací využívaných v cestovním ruchu a obchodní sféře. Právní znalosti: • Znalost základních právních norem a dovedností pracovat s nimi v praxi. • Schopnost poskytovat právní poradenství týkající se cestovního ruchu. Psychologické dovednosti: • Praktická aplikace poznatků z psychologie v sociální komunikaci a společenském vystupování. • Schopnost budovat a udržovat pozitivní vztahy s klienty a partnery. Uplatnění absolventa: Absolvent tohoto oboru může najít uplatnění v různých profesích, zejména: • Pracovník cestovní kanceláře, cestovní agentury nebo turistického informačního centra. • Průvodce cestovního ruchu s hlubokým porozuměním destinacím. • Provozovatel dalších služeb v cestovním ruchu, například kulturní agentury. • Zaměstnání v obchodně–podnikatelské praxi, kde vynikne díky ekonomickým a jazykovým dovednostem. • Možnost působení ve státní a veřejné správě, zejména v odvětvích spojených s cestovním ruchem. Celkově lze říci, že absolvent tohoto oboru má flexibilní dovednosti a znalosti, které mu umožňují přizpůsobit se různým odvětvím a oblastem pracovního trhu.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
bez přijímací zkoušky

Pozn. k přijímačkám: bez přijímací zkoušky

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do 31. května, 2. kolo do 1. pol. července, případná další kola - informace na stránkách školy

Kde se dá studovatNahoru
AHOL - Vyšší odborná škola - AHOL - Vyšší odborná škola
CEDUK - VOPŠ Vyšší odborná škola s.r.o. - CEDUK - VOPŠ Vyšší odborná škola s.r.o.
GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o. - GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o.
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. - Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace - Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Střední škola a vyšší odborná škola cestovního ruchu - Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. - Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace - Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, spol. s r.o. - Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o.
Vyšší odborná škola Havířov, s.r.o. - Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.
Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s. - Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s.
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace - Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
Kontakty FakultyNahoru

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
Telefon: 511 123 110
Web: www.vassboskovice.cz
E-mail: reitschmied.milan@vassboskovice.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné za rok podle platné vyhlášky činí u oboru Cestovní ruch a Fyzioterapie zvířat 4 000 Kč, u oboru Diplomovaná všeobecná sestra 3 000 Kč.