Krizové řízení a bezpečnost a ochrana zdraví při práci (6843N12)

Studijní program: Krizové řízení a bezpečnost a ochrana zdraví při práci (6843N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Právní

Náplň programu/oboru:
Absolvent vzdělávacího programu „ Krizové řízení a bezpečnost a BOZP“ nalezne uplatnění v orgánech i organizačních složkách státní správy (např. v orgánech státního dozoru) i územní samosprávy, v Hasičském záchranném sboru České republiky i v dalších složkách integrovaného záchranného systému, na pozicích souvisejících s krizovým řízením, bezpečností a ochranou zdraví při práci. Dále též v malých, středních i velkých soukromých firmách, specializujících se na problematiku bezpečnostních a havarijních služeb. Splňuje též vzdělanostní předpoklady pro přijetí do služebního poměru příslušníka ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů.Absolvent vzdělávacího programu „ Krizové řízení a bezpečnost a BOZP“ může na trhu práce zastávat zejména tyto specializované pracovní pozice: technik požární ochrany, samostatný koordinační technik, pracovník krizového (operačního a informačního) centra (střediska či štábu), koordinátor krizového plánování, samostatný bezpečnostní technik, odborně způsobilá osoba pro hodnocení a prevenci rizik v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci (dále jen BOZP). Dále může být pracovníkem složky integrovaného záchranného systému, zaměstnancem soukromé bezpečnostní služby i příslušníkem ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
bez přijímací zkoušky

Pozn. k přijímačkám: bez přijímací zkoušky

Pozn. k přihláškám: více kol, od konce května do konce října, přesné informace na stránkách školy

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s. r. o., Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s. r. o.
Telefon: 548 215 829
Fax: 548 215 829
Web: www.vsa.cz
E-mail: vsa@vsa.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Denní studium - všechny obory 1.-4. období 9 850 Kč za semestr, 5.-6. období obory VS, AJ a KŘBOZP 10 050 Kč za semestr, obory PR a PŘ 10 650 Kč za semestr. Dálkové studium - všechny obory 7 600 Kč za semestr. Kombinovaná forma - obory VS a AJ 9 850 Kč za semestr