Diplomovaný nutriční terapeut (5341N41)

Studijní program: Diplomovaný nutriční terapeut (5341N)

Forma studia: Denní, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: Zdravotnické

Náplň programu/oboru:
Absolvent tohoto studijního oboru je připraven samostatně, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, zabezpečovat komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb jedince, rodin nebo skupin klientů/pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti. Absolvent je připraven aktivně se podílet na ochraně veřejného zdraví a vést jednotlivce, rodiny a skupiny k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Na základě vědomostí a dovedností z medicínských a humanitních oborů a dovedností získaných v průběhu klinické praxe je schopen rozpoznat somatické a psychosociální potřeby klienta, zajistit všestrannou nutriční péči o klienta či pacienta, podílet se na diagnostické, léčebné a preventivní péči. Absolvent je veden k dodržování etiky a standardů nutriční péče, k respektování osobnosti a práv pacienta.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Pozn. k přijímačkám: v průběhu června

Pozn. k přihláškám: do konce května

Kontakty FakultyNahoru

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51
Telefon: +420 244 105 021
Web: www.zdravotnickaskola5kvetna.cz
E-mail: studijni@szs5kvetna.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Na vyšší odborné škole zdravotnické hradí student školné ve výši 3.000 Kč ročně, vždy ve dvou splátkách. (§ 14, 15 vyhl. MŠMT č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání)