Diplomovaný zubní technik (5344N11)

Studijní program: Diplomovaný zubní technik (5344N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Zdravotnické

Náplň programu/oboru:
Absolvent je vzděláván tak, aby: - si osvojil odborné vědomosti, dovednosti a postupy nezbytné pro zodpovědné vykonávání práce v zubní laboratoři, - se vyjadřoval přesně a terminologicky správně v odborné komunikaci, rozuměl základní latinské terminologii, - měl přehled o organizaci a řízení zdravotnictví, o nových trendech v péči o zdraví obyvatelstva, znal programy na podporu zdraví obyvatelstva, - dodržoval standardy odborných pracovních postupů, požadavky na hygienu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci v laboratoři a protipožární předpisy, - dovedl vhodným způsobem komunikovat s klienty s ohledem na jejich věk, typ osobnosti a zdravotní stav, dodržoval pravidla společenského chování, - dodržoval etické zásady a požadavky na ochranu informací a ochranu osobnosti, - uměl si zorganizovat práci, pracovat samostatně i v týmu, - pracoval svědomitě a dbal na kvalitu své práce, choval se hospodárně a ekologicky, - dodržoval základní pracovněprávní předpisy a požadavky na výkon pracovních činností zubního technika, - osvojil si dovednosti potřebné pro seberegulaci a sebehodnocení, pro upevňování svého zdraví a zvládání náročných pracovních a životních situací (pro prevenci syndromu vyhoření), - aktivně zvyšoval svoji odbornost formou školení a kurzů, sledoval odborné informace a uměl s nimi efektivně pracovat, - byl schopen uplatnit se na trhu práce a aktivně rozhodovat o své profesní kariéře. Možnosti uplatnění absolventa Absolvent vzdělávacího programu se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků, v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky nebo studiem na vysokých školách. Absolvent se uplatní na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik a soukromých zubních laboratořích a to v rozsahu na úrovni stanovené pro výkon povolání zubního technika zákonem č.96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Dále se může uplatnit ve výzkumu, výrobě a propagaci protetických materiálů odborných firem.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
bez přijímací zkoušky

Pozn. k přijímačkám: bez přijímací zkoušky, obor DZZ testy zdatnosti 2. pol. června

Pozn. k přihláškám: do konce května, informace o případných dalších kolech na stránkách školy

Kde se dá studovatNahoru
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
SZŠ a Vyšší odborná škola zdravotnická E. Pöttinga - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola a gymnázium, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola a gymnázium, Praha 1, Alšovo nábřeží 6
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. - Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.
Kontakty FakultyNahoru

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc, SZŠ a Vyšší odborná škola zdravotnická E. Pöttinga
Telefon: 585 704 111
Web: www.epol.cz
E-mail: sekretariat@epol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 3000 Kč ročně