Diplomovaný farmaceutický asistent (5343N11)

Studijní program: Diplomovaný farmaceutický asistent (5343N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Zdravotnické

Náplň programu/oboru:
Tříleté pomaturitní studium zakončené absolutoriem. Absolventi mohou používat titul DiS. - diplomovaný specialista. Ve výuce jsou uplatňovány vyučovací metody a formy, které odpovídají terciárnímu vzdělávání, a které napomáhají vytvoření požadovaných klíčových a odborných kompetencí. Teoretická výuka poskytuje znalosti: v základních přírodovědných a lékařských oborech, které umožní pochopit vzájemné působení léčivé látky a živého organizmu, a to v anatomii a fyziologii, patofyziologii a patologii, chemii, mikrobiologii a hygieně, výživě člověka ve farmaceutických a klinických oborech, a to ve farmakologii, přípravě léčiv, farmaceutické botanice a farmakognózii, lékárenství, chemii léčiv, kontrole léčivých přípravků, zdravotnických prostředcích, základech radiační ochrany v sociálních a dalších souvisejících oborech, a to v základech psychologie a komunikace, v informačních technologiích, cizím jazyce, statistice a metodologii vědeckého výzkumu, veřejném zdravotnictví Praktické vyučování poskytuje dovednosti a znalosti: v přípravě a kontrole léčivých přípravků ve výdeji léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, ve výdeji a prodeji zdravotnických prostředků Absolvent oboru najde uplatnění na všech farmaceutických pracovištích ve všech typech lékáren v laboratořích pro kontrolu léčiv na pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv ve výdejnách zdravotnických prostředků v prodejnách léčivých rostlin

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky. Hlavním kritériem pro přijetí je průměrný prospěch za 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku střední školy.

Pozn. k přijímačkám: 1. kolo 2. polovina června

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května

Kde se dá studovatNahoru
FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. - FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
SZŠ a Vyšší odborná škola zdravotnická E. Pöttinga - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola a gymnázium, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola a gymnázium, Praha 1, Alšovo nábřeží 6
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o. - Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o.
Kontakty FakultyNahoru

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
Telefon: 545 576 263
Web: https://www.szsbrno.cz
E-mail: infomerhautova@szsbrno.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné na jeden rok činí 3 000,- Kč, hradí se ve dvou splátkách.