Podnikatelská činnost (6641N03)

Studijní program: Podnikatelská činnost (6641N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Obchod, podnikání, služby

Náplň programu/oboru:
Absolvent se uplatní ve všech oblastech malého a středního podnikání, ve veřejných službách ( pojištovny, banky, státní správa apod…) a v náročných manažerských funkcích ve středních a malých firmách soukromého i státního sektoru, v obchodně provozních a technicko-hospodárských funkcí včetně samostatného řízení. Kde může začít podnikat již během studia. Nabízí tolik žádané atributy na trhu práce jako je finanční a počítačová gramotnost, jazyková zdatnost a především praxe v oboru, kterou získává nejen v rámci studia, ale i v jeho vlastních volnočasových aktivitách, které tato škola umožňuje a tím předbíhá ostatní absolventy vyšších odborných škol. Absolvent získá teoretické znalosti i praktické dovednosti, které uplatní pri vykonávání ekonomických řídících funkcích v soukromém i státním sektoru, nebo při vedení vlastní firmy. Obor umožňuje studentovi získat v průběhu studia ucelenou kvalifikaci potřebnou pro budoucí uplatnění v řídících funkcích a na pracovních pozicích kladoucích nároky na samostatnou odbornou práci. Proti stredním školám je hlavním rozdílem interdisciplinarita, zaměření na rešení praktických problému a všeobecný ekonomický přehled. Koncepce studijních programu, nižší počet vyučovacích týdenních hodin i používané pedagogicko – didaktické metody vytvářejí na rozdíl od středoškolského či pomaturitního studia dostatečný tlak na samostatnou práci studentů. Organizace studia je velmi podobná organizaci vysokoškolského studia. Naši pedagogičtí pracovníci se snaží předávat studentům nejen teoretické vědomosti, ale i praktické dovednosti. Výukové předměty jsou zaměřeny na to, aby studenti uměli přesně formulovat podstatu problému, dovedli jej analyzovat a určit kroky k jeho řešení. Studenti znají strategii tržního chování podnikatelů i zákazníků, zvládají dovednost komunikace s oběma stranami, dovedou odhadnout rizika podnikání, ovládají techniky a strategie plánování a zpracovávání podnikatelských analýz. Umí pracovat nejen samostatně, ale i v týmu a při řešení problému využívat právní normy a předpisy.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
bez přijímací zkoušky

Pozn. k přijímačkám: bez přijímací zkoušky

Pozn. k přihláškám: přihlášky se přijímají do konce září

Kontakty FakultyNahoru

Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel s.r.o., Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel s.r.o.
Telefon: 541 219 844 /kl. 134
Web: www.skolyjh.cz
E-mail: studijni@soutr.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné: – pro absolventy naší školy činí 10 splátek po 1 398,- Kč (roční 13 980,- Kč) – pro cizí studenty činí 10 splátek po 1 598,- Kč (roční 15 980,- Kč)