VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Sociální práce (7532N01)

Studijní program: Sociální práce (7532N)

Forma studia: Denní, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Vzdělávací program Sociální práce připravuje absolventy pro všechny oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl pomáhat lidem při hledání řešení jejich problémů a udržovat nebo zlepšovat jejich sociální postavení a vyhlídky ve společnosti. Absolvent je schopen samostatně řešit různé problémy klientů, mobilizovat a zdokonalovat schopnosti klienta svobodně a samostatně se pohybovat ve společnosti, bránit sociálně slabší jednotlivce a skupiny, a tím přispívat k sociálnímu smíru ve společnosti. Je připraven samostatně zajišťovat výkon specializovaných agend v péči o rodinu, děti a mládež, staré, zdravotně postižené a společensky nepřizpůsobivé občany, provádět odborné práce při sociální rehabilitaci a resocializaci klientů, provádět individuální i skupinovou sociální práci a realizovat sociální opatření. Absolvent oboru je vybaven těmito kompetencemi: kultivovaně a jazykově správně se vyjadřuje ústně i písemně, vystupuje na veřejnosti a jedná s klienty v souladu s etickými principy, společenskými normami a pravidly kulturního chování, adekvátně situaci volí prostředky jazykové a sociální komunikace, bez obtíží komunikuje v jednom cizím jazyce (anglickém, německém či ruském) na pokročilé úrovni, dokáže argumentovat, používá odborné termíny, rozlišuje mezi jednotlivými typy klientů a dokáže zvolit jim a dané situaci přiměřený způsob vedení, angažuje se v zájmu dětí, dospělých, rodin či skupin, které jsou v nouzi či ohroženy, s cílem zlepšit jejich možnosti žít, zapojit se a rozvíjet ve společnosti, chápe na základě znalostí sociálně ekonomických, sociologických a společenských jevů vývojové trendy rozvoje společnosti a tržní ekonomiky, dobře se orientuje v sociální politice státu, sleduje její vývoj a jednotlivá sociální opatření aplikuje v praxi, navrhuje a realizuje opatření v rámci prevence sociálně patologických jevů, systematicky sleduje sociální síť, je schopen navrhovat opatření na její zdokonalení a umí podchycovat a vyhledávat jedince a skupiny vyžadující sociální pomoc, navazuje kontakt s klientem, pomáhá mu zorientovat se v jeho situaci a vede ho k samostatnému řešení jeho problémů, rozlišuje mezi jednotlivými typy klientů a dokáže zvolit jim a dané situaci přiměřený způsob vedení jednání, samostatně řeší situace, ve kterých klient není schopen se o sebe postarat, uplatňuje metody sociální práce s jednotlivcem i se skupinami klientů, vypracovává návrh sociálně terapeutických postupů, zvládá techniky vedení a motivování podřízených zaměstnanců, je veden k samostatné práci, je veden k tomu, aby předcházel konfliktům na pracovišti a spor řešil jednáním, zvládá zásady asertivního přístupu k řešení problémů, je veden k tomu, aby uvědoměle dodržoval zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předcházel pracovním úrazům a šetrně zacházel se svěřeným majetkem, je připraven pro práci v týmu, je veden k tomu, aby dokázal rozhodovat a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí, zasahuje a poskytuje služby k dosažení změny, za pomoci poskytnutí přiměřené podpory, péče, ochrany a kontroly, ovládá základní ekonomická pravidla a správní postupy související s poskytováním dávek v soustavách sociální ochrany a administruje žádosti, provádí testy příjmů a majetku, prověřuje potřebnost jednotlivců a rodin, jedná s úřady a za úřady s klienty, ovládá právní předpisy související s výkonem sociální práce a se sociálními právy klienta a požívá je ve prospěch klientů, k jejich zastupování před úřady a k poskytování sociálněprávního poradenství, používá sociálně diagnostické postupy ke komplexnímu posouzení sociální situace klienta, aplikuje znalosti při provádění sociální prevence a sociálněprávní ochrany včetně depistáže, poskytuje sociální pomoc, zejména základní sociální poradenství, terapii, trénink, organizování, vyjednávání a zastupování, používá základní i náročnější techniky k provádění sociální analýzy, vypracovává koncepci, programuje a plánuje aktivity v sociální oblasti, připravuje, provádí a vyhodnocuje jednoduchá šetření, aplikuje v běžných situacích základní znalosti z oboru ekonomie, teorie řízení a právních norem potřebných k řízení sociální instituce, řídí tým odborných pracovníků stejné nebo různých profesí, aplikuje poznatky z oboru sociologie, statistiky, demografie a psychologie při provádění operativního výzkumu a organizačně ho zajišťuje, vyjednává se sociálními institucemi, usiluje o dodržování etického kodexu sociálního pracovníka.

Cizí jazyk: Čeština


Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Motivační pohovor

Pozn. k přijímačkám: 1. kolo konec června, 2. kolo konec srpna, informace o dalších kolech na stránkách školy

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května, 2. kolo do 2. poloviny srpna, informace o dalších kolech na stránkách školy

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Sociální práceCARITAS - Vyšší odborná škola sociální OlomoucCARITAS - Vyšší odborná škola sociální OlomoucPorovnat
Sociální práceEvangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná školaEvangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná školaPorovnat
Sociální práceJahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právníJahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právníPorovnat
Sociální práceObchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizaceObchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizacePorovnat
Sociální práceObchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizaceObchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizacePorovnat
Sociální prácePRIGO - vyšší odborná škola OlomoucPRIGO - vyšší odborná škola OlomoucPorovnat
Sociální práceSoukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.Porovnat
Sociální práceStřední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.Porovnat
Sociální práceStřední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola PardubicePorovnat
Sociální práceStřední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizaceStřední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizacePorovnat
Sociální práceStřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141Porovnat
Sociální práceStřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99Porovnat
Sociální práceVyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340Porovnat
Sociální práceVyšší odborná škola PlzeňVyšší odborná škola PlzeňPorovnat
Sociální práceVyšší odborná škola sociální a SPgŠ PrachaticeVyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249Porovnat
Sociální práceVyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.Porovnat
Sociální práceVyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická školaVyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184Porovnat
Sociální práceVyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizaceVyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizacePorovnat
Sociální práceVyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o.Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o.Porovnat

Kontakty FakultyNahoru

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
Telefon: 318 682 961
Web: www.sbrez.cz
E-mail: skola@sbrez.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: obor sociální práce 3000 Kč ročně, denní studium OZPK 4000 ročně (zdroj: http://stistko.uiv.cz/set14_vos/setdet14_VOS.asp)


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit