Sociální práce (7532N01)

Studijní program: Sociální práce (7532N)

Forma studia: Denní, Dálkové

Délka studia: 3

Zaměření: Ekonomické

Náplň programu/oboru:
Odborné kompetence absolventa Absolvent disponuje následujícími základními odbornými kompetencemi, jejichž zvládnutí dokládá v profesním portfoliu: komunikovat a angažovat se (a to jak s lidmi, tak i s organizacemi, aby mohl navrhovat postupy řešící či zmírňující jejich problémy) podporovat a pomáhat k soběstačnosti (aby ti, s nimiž pracuje, využívali především své vlastní schopnosti a dovednosti, hájili své zájmy a práva, přebírali zodpovědnost za svůj osud a byli schopni dosahovat potřebných změn) zasahovat a poskytovat služby (takové služby, které zajistí přiměřenou míru podpory, péče, ochrany a kontroly) pracovat v organizaci (být schopen týmové spolupráce) Za dobu studia absolvent získává i další odborné kompetence nezbytné pro možnosti jeho uplatnění na trhu práce. Možnosti uplatnění absolventa v praxi ve státním i nestátním neziskovém sektoru v oblasti individuální sociální práce, sociální práce se skupinou, komunitou a rodinou v oblasti sociálních služeb definovaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (např. v centrech denních služeb, denních a týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, chráněném bydlení, azylových domech, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, atd.) v dalších sektorech, na které se nevztahuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (např. v institucích řešících oblast dávek sociálního zabezpečení, oblasti vězeňství, probační a mediační službě, uprchlických zařízeních, oblasti politiky zaměstnanosti, oblasti speciálního školství, oblasti zdravotnictví, atd.)

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: po domluvě můžete školu navštívit každou středu 14:00 – 16:00 (leden – únor)

Obsah přijímaček:
Test všeobecných znalostí

Pozn. k přijímačkám: 1. kolo konec června, 2. kolo pol. září, dálkové studium 2. polovina srpna

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května, 2. kolo do 2. poloviny srpna, dálkové studium do konce června

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kde se dá studovatNahoru
CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
EUROPEAN COLLEGE, vyšší odborná škola Praha, s.r.o. (zkráceně: Prague College) - EUROPEAN COLLEGE, vyšší odborná škola Praha, s.r.o. (zkráceně: Prague College)
EUROPEAN COLLEGE: Pilsen College - Vyšší odborná škola Plzeň, s.r.o. - EUROPEAN COLLEGE: Pilsen College - Vyšší odborná škola Plzeň, s.r.o.
Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola - Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní - Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace - Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace - Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
PRIGO - vyšší odborná škola Olomouc - PRIGO - vyšší odborná škola Olomouc
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. - Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.
Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. - Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 - Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace - Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
Vyšší odborná škola sociální a SPgŠ Prachatice - Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249
Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. - Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola - Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace - Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o. - Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o.
Kontakty FakultyNahoru

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace, Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Telefon: 518 632 410
Web: https://www.oabrno.cz/vos
E-mail: oa@oabrno.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 3000 Kč / rok