Diplomovaná dětská sestra (5343N51)

Studijní program: Diplomovaná dětská sestra (5341N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Zdravotnické

Náplň programu/oboru:
Absolvent/ka studijního oboru Diplomovaná dětská sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče nebo v privátní ošetřovatelské péči, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání dětské sestry zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a předpisy s ním souvisejícími.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května

Kontakty FakultyNahoru

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135
Telefon: 321 720 236
Web: www.zdravotka.cz
E-mail: sekretariat@zdravotka.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné: 3 000,- Kč/školní rok (platí se ve dvou splátkách).